fbpx

Regulament Concurs “Forbes Kids – Casa Timis”

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul loteriei publicitare este S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Bucurestii Noi, nr. 140, et. 1,2,3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numar de ordine in Registrul Comerţului J40/23690/1994, cod unic de inregistrare 6561703, cod de inregistrare fiscala RO6561703, cont bancar nr. RO77 BACX 0000 0030 1985 2013, deschis la UniCredit Bank – Sucursala Rosetti, reprezentata prin dl. Timis Dumitru, in calitate de Administrator.
I.2. Campania se va desfasura prin intermediul FLYING ELEPHANT S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 3, str. Alexandru Magatti nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7737/24.05.2017 si avand C.U.I. R037644108, denumita in continuare “Agentia”.

Managementul castigatorilor, redactarea Regulamentului Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia, contactarea castigatorilor si livrarea premiilor vor fi realizate si operate prin intermediul Agentiei.

II. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

II.1. Loteria publicitara se desfasoara intre 06 Iulie 2019 ora 10:00 si 06 Iulie 2019 ora 19:00 in cadrul evenimentului „Forbes Kids”, desfasurat in Parcul Mogosoia.
II.2. Loteria publicitara va fi organizata in cadrul evenimentului „Forbes Kids” desfasurat in parcul Mogosoaia.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.
III.2. Pentru a putea participa la loterie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
III.3. Nu pot participa la aceasta loterie administratorii sau salariatii societatii S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea loteriei publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.
III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data.
III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Loteria se desfasoara in cadrul evenimentului „Forbes Kids”, printr-o tombola, in care participanti trebuie sa completeze un cartonas in care sa scrie urmatoarele date personale:
– Nume;
– Prenume;
– Numar telefon;
– Varsta;

IV.4. Prin inscriere, participantii in Campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, de mecanica participarii in Campanie au inteles-o.
IV.4.1 Castigatorii premiilor vor fi desemnati dintre cei inscrisi in cadrul tombolei organizate.
IV.5.1. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti, la locul evenimentului, in data de 06.07.2019, de catre o comisie special organizata, formata din :
– Ana Maria Bostinaru, reprezentant Cris-Tim;
– Morosanu Madalina, reprezentant Flying Elephant;

În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:
a) Premiul cel mare, un week-end la Casa Timis, prin tragere la sorti. Valoarea neta comerciala totală a premiului este de 2000 lei (TVA inclus)
i. Nu se ofera contravaloarea in Lei
b) 3 vouchere de pranz, cina la Conac in valoare de 500 lei fiecare (TVA inclus) , prin tragere la sorti. Valoarea neta comerciala a premilor este de 1500 lei (TVA inclus)
i. Nu se ofera contravaloarea in Lei
Si
c) 3 vouchere de cina, prin tragere la sorti. Valoarea neta comerciala totală a premiilor de 500 Lei, este de 1500 lei (TVA inclus).
i. Nu se ofera contravaloarea in Lei

IV.5.2. Rezultatele extragerii vor fi anuntate la fata locului, extragerea avand loc live, la locul evenimentului.
IV.6. Organizatorul se obliga sa faca publice pe pagina de Facebook (@cristimromania), numele castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.
IV.7. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.
IV.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii loteriei, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina de la tragerea la sorti, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda.

VI. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, realizata in ziua evenimentului, 06.07.2019.
VI.2.1. Castigatorii se vor desemna la fata locului, iar in cazul in care castigatorul nu mai este prezent la eveniment acesta va fi contactat ulterior de catre un reprezentant al Organizatorului prin apel telefonic, in vederea validarii pe baza unor intrebari de identificare si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului, nu mai tarziu de 8.07.2019.
VI.2.2. Fiecare premiu va fi predat personal sau prin curierat.
VI.2.3. In cazul in care castigatorul concursului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data de 09.07.2019, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa confirme primirea acestuia prin semnarea formularului de primire prezentat de curier, cu indicarea numelui complet.
VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.
VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.
VII.3.1. Contestatiile se pot face in patru de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe contul de Facebook. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa marketing@cristim.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:
i) numele complet, domiciliul si alte date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.
VIII. LIMITAREA RASPUNDERII
VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.
VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

IX. TAXE SI IMPOZITE

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.
IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul l telefonie mobila). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe pagina oficiala www.casatimis.ro

X.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, toti participantii sunt de acord ca numele lor de utilizator sa fie stocate si procesate in scopul desemnarii castigatorilor. Prin acceptarea premiului, participantii castigatori sunt de acord sa isi dezvaluie suplimentar datele de identificare necesare in scopul livrarii premiului (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail), acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile desfasurate de societatea S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
X.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorilor, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.
X.5. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site https://cristim.ro/politica-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal/ . In caz de neconcordanta intre acestea, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
XI.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Facebook.

XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea la loteria publicitara „Forbes Kids – Casa Timis”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
XII.2. S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv https://cristim.ro/.
XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.